jt叔叔论栀子汤系-栀子与豆豉

栀子汤系

〔摘自伤寒杂病论慢慢教课程第六段第一节〕

栀子汤系的代表方是栀子豆豉汤,主证是失眠。病因很多,诸如感冒、喝冷饮、日晒过度等等。

能睡著表示心肾相交。不能睡表示阴阳不交、心肾不交。〔阴阳不交〕西医讲法,交感神经不能切换到副交感神经。能切换神经的代表药是生半夏。〔心肾不交〕栀子豆豉汤对应的是形而上的心肾不相交。若肾气能上,心气能下,则能睡。

若由于上述病因致使肾脏向上的水气,与心脏向下的火气心↓小肠↓命门↓煮肾水相撞,会有下列身体感:胸口正中、食道处感觉不舒服。

如果夜不能眠,心里烦,觉得胸口有一坨怪怪的感觉,很可能是得了栀子豉汤证:心的火气与肾的水气在体内相撞,这是指形而上的身体,因为相撞的点找不到对应的肉体器官。这种病常见,治以栀子豆豉的结构搭配其他药物,疗效佳。

◎栀子与豆豉

为何用栀子、豆豉呢?豆为肾之骨,豆子的形状像肾脏。黑豆颜色是黑的,更是肾之骨了。黑豆不宜生吞,又黑豆不补、性微寒,单独食之恐伤肾气、胃出血、食黑豆浆尿血,故食用前宜先予处理,如与其他补药同煮,使黑豆吸收补药的药性后再行吞食。

微寒的黑豆经发酵、煮熟成豆豉后,就能把肾的水气蒸发并塞满身体。其他药,如附子、肉桂也能补命门火让肾气上升,为何不用呢?此乃因栀子汤证是烦热的证状,不适合用热药,而栀子、豆豉皆系凉润之药。

黑豆做成的豆豉能使肾气蒸上来。为了防止原来水火之气相撞造成不舒服之点被豆豉蒸上来的肾水之气往头顶方向推。并让心火和上升之肾水之气对穿过去,就用到栀子。栀子是能够逆向而行的下火药。

「栀子逆行」的助忆故事:一般五行色彩相推的顺序是冬天黑色、夏天火红色、长夏黄色、秋天白色、冬天黑色…。栀子最初的嫩叶是绿色的,叶子老了变成黑绿色,夏天开花,花期二个月,味道香浓,花是白色的,当花凋萎时花心是黄色的,最后花心也掉了,种子是红色的。可见栀子花生长期间的状态颜色和五行相推的顺序恰恰相反,这也反应在栀子花逆行的药性上。

栀子适合治疗鬱火。不必归经。对于别的下火药动不了的火、塞住的火,有疗效。

【卷七第四十九条】

发汗后及吐下后,虚烦不得眠,若剧者,必反覆颠倒,心中懊憹。栀子乾薑汤主之。若少气者,栀子甘草豉汤主之。若呕者,栀子生薑豉汤主之。

栀子乾薑汤方

栀子十四枚劈 乾薑二两。

右二味,以水三升半,煮取一升半,去滓,分温二服。进一服得吐者,止后服。

栀子甘草豉汤方

栀子十四枚劈 甘草二两炙 香豉四合棉裹

右三味,以水四升,先煮栀子、甘草取二升半,纳豉煮取一升半,去滓,分二服。温进一服,得吐者,止后服。

栀子生薑豉汤方

栀子十四枚劈 生薑五两 香豉四合棉裹

右三味,以水四升,先煮栀子、生薑取二升半,纳豉煮取一升半,去滓,分二服。温进一服,得吐者,止后服。

卷七第四十九条说,用了汗法、吐法、下法后,伤到了阳气或津液,而导致心肾不交,出现主证「虚烦不得眠,如果严重时,会反覆颠倒、心中懊憹」憹,念作恼。桂林本云「栀子乾薑汤主之」,宋本云「栀子豉汤主之」。这两个方子都可能对,但有层次之别:

如果是虚烦不得眠,栀子乾薑汤有效,用栀子泻去心火就不烦了,不必用到豆豉。

要用栀子豉汤,条件是要有心气、肾气槓上的现象,有「反覆颠倒,心中懊憹」的证状,这时才会用到豆豉,通过豆豉/栀子药物组的作用,使心火与肾水之气能对穿而过,达到心肾相交,让人能够睡著。